Klachtenregeling

  1. Levert een gesprek met de u behandelend fysiotherapeut niets op dan kunt u in een bemiddelingsgesprek aanvragen bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (K.N.G.F.)
  2. Levert deze bemiddeling niets op of u wil in het geheel niet praten met de u behandelend fysiotherapeut, dan kunt u het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (I.K.G) inschakelen (Utrecht, 030-2661661)
  3. Levert het bemiddelingsgesprek hoe dan ook niets op dan kunt u overgaan tot het indienen van een klacht.

De voor de hand liggende instanties:

  • Met de fysiotherapiepraktijk. De secretaresse kan u hier verder bij helpen, en als dat niet lukt...
  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid of via de klachtenregeling van het KNGF


U moet uw klacht in alle gevallen schriftelijk indienen, en de behandeling van de klacht is kosteloos.
Ook kan iemand namens u een klacht indienen. Anoniem een klacht indienen is niet mogelijk.