WGBO

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
 
In de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van zowel patiënten als zorgverleners vastgelegd.
 
Rechten van de patiënt:
  1. Recht op informatie: U heeft recht op goede informatie van de therapeut over uw ziekte of aandoening en de mogelijke behandelingen. De fysiotherapeut moet duidelijk en voor u begrijpelijk uitleggen wat er gaat gebeuren en waarom.
  2. Geven van toestemming: Op basis van de informatie die de fysiotherapeut u geeft, kunt u wel of geen toestemming geven voor de behandeling. U mag een behandeling afwijzen of u kunt een alternatieve behandeling kiezen. De fysiotherapeut moet de keuze van de patiënt respecteren. De patiënt kan altijd op zijn keuze terugkomen.
  3. Recht op inzage in het medisch dossier: In het dossier staan alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. U heeft recht om: het dossier in te zien, een kopie van het dossier te ontvangen, zelf uw dossier aan te vullen,of  het dossier te laten vernietigen.
  4. Recht op privacy: Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Uitsluitend aan uw behandelend arts, uw huisarts en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, wordt informatie verstrekt. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag informatie over u worden verstrekt aan derden (incl. directe familie). Medische handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien, tenzij de patiënt daarmee instemt.
Plichten van de patiënt:
  1. Plicht om duidelijk te informeren: De patiënt moet de fysiotherapeut duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Daarnaast wordt van u verwacht dat u binnen redelijke grenzen de adviezen van de fysiotherapeut opvolgt.
  2. Plicht tot betaling: Als patiënt bent u verantwoordelijk voor de betaling voor de diensten van de fysiotherapeut. Informeer daarom altijd bij uw zorgverzekeraar of het consult, onderzoek of behandeling wordt vergoed.
  3. Identificatieplicht: Als gevolg van de wettelijke identificatieplicht moet u zicht kunnen identificeren. U moet op verzoek een geldig identiteitsbewijs zoals rijbewijs, paspoort of ID-kaart kunnen tonen. Bij een eerste afspraak vragen wij altijd naar uw identiteitsbewijs.
Rechten en plichten van minderjarigen:
  1. Kinderen jonger dan 12 jaar worden vertegenwoordigd door hun verzorgers. Beslissingen over de behandelingen worden door de verzorgers genomen.
  2. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar beslissen samen met hun verzorgers over de behandeling.
  3. Kinderen vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben geen toestemming nodig.
Rechten van de fysiotherapeut: 
 
De therapeut heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen. Hij hoeft niet zonder meer te doen wat een patiënt of andere zorgverlener hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid speelt daarbij een grote rol. Een fysiotherapeut mag een behandeling weigeren, als hij van mening is dat deze niet medisch noodzakelijk is.
 
Plichten van de fysiotherapeut: 
 
De therapeut moet goede zorg verlenen en moet medisch noodzakelijke zorg geven. Daarnaast moet elke therapeut een medisch dossier bijhouden, met alle gegevens over de behandelingen die hij elke patiënt heeft gegeven.