Looptraining

Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), met claudicatio intermittens (etalage benen) als klinisch symptoom, ervaren pijn tijdens het lopen als gevolg van zuurstoftekort in de spieren van de benen.
Logo NltpLooptherapie is de belangrijkste conservatieve behandeling, naast de behandeling van risicofactoren.
Landelijk gezien kon looptherapie tot nog toe alleen worden voorgeschreven in de vorm van een eenmalig mondeling advies van een dokter, ondersteund met een folder. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat aan patiënten die pijn ondervinden bij het lopen, te vragen om veel te lopen, vaak niet het gewenste effect heeft. Als gevolg van de pijn stoppen de meeste patiënten vroegtijdig en behalen zelden de mogelijke winst in toename van de pijnvrije loopafstand.
Uit onderzoek blijkt dat gesuperviseerde looptherapie veel efficiënter is in het verbeteren van de loopafstand en daarnaast is er een toename van de kwaliteit van leven en een afname in sterfte ten gevolge van hart- en vaatziekten.
Logo AtriumVanuit het AtriumMC is een Regionaal Netwerk Looptherapie opgezet, waarbij fysiotherapeuten patiënten met perifeer arterieel vaatlijden begeleiden bij het 'door de pijn heen lopen'. Looptherapie komt erop neer, dat de patiënt op het moment dat hij pijn krijgt bij het lopen niet stopt, maar doorloopt. Door dit meerdere keren per dag te herhalen, traint de patiënt het lichaam om via kleinere aders voldoende zuurstofrijk bloed naar de benen te pompen. Dankzij de begeleiding van de fysiotherapeut lukt het de patiënten om 'door de pijn heen te lopen'
 
Onze praktijk en onze fysiotherapeuten participeren aan het Netwerk Looptherapie Parkstad (NLTP),welke door de afdeling Heelkunde van het Limburgse Atrium Medisch Centrum is opgezet. De samenwerking met Atrium Medisch Centrum is zeer vooruitstrevend, aangezien wij reeds gebruik maken van een elektronisch patienten dossier (EPD), hetgeen ons inziens de communicatie met de verwijzers duidelijk ten goede komt. Hierdoor is er in de praktijk professionele gesuperviseerde looptherapie voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden mogelijk en wordt er naast een belangrijke verbetering in de kwaliteit van zorg, ook de onderlinge communicatie tusssen zorgverleners geoptimaliseerd.

ClaudicationetVerder zijn we aangesloten bij het landelijk netwerk "Claudicationet", waardoor we ook voldoen aan de kwaliteitseisen van zorgverzekeraar CZ. Ondertussen heeft Ron Coerver de oranje status bij Claudicationet, hetgeen het hoogste niveau binnen Claudicationet betekent.